Styrelsens ekonomiska grundsyn

Medlemskap i en bostadsrättsförening innebär att man äger en andel i föreningen. Sin lägenhet äger man bara rätten att bo i. 

Medlemmarnas och föreningens intressen kan skilja sig från varandra. Styrelsens uppdrag är att ha ett totalperspektiv på verksamheten. På lång sikt gynnas samtliga delägare av en stark ekonomi i föreningen vilket även avspeglar sig i ett allt högre saluvärde på lägenheterna.

Styrelsens ekonomiska grundsyn kan du läsa här:

  

 

 

För att läsa dokumentet måste du ha Adobe Acrobat Reader installerat på din dator. Har du inte det så kan du ladda ner det här.