A till Ö

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

För utskrift från dator, högerklicka och välj 'Skriv ut'.

 

A
ANDRAHANDSUTHYRNING
ATT BO I BOSTADSRÄTT

B
BALKONG
BESÖKSPARKERING
BOSTADSRÄTTSTILLÄGG
BRANDSÄKERHET
BREDBAND
BROTT ELLER BROTTSMISSTANKE

C
CYKLAR

D
DIGITAL-TV

E
ELLEVERANTÖR
ELSÄKERHET

F
FASADER
FELANMÄLAN
FLÄKTAR
FÅGELMATNING
FÖRENINGEN
FÖRSÄKRINGAR
FÖRSÄLJNING
FÖRVALTARE 

G
GRILLNING
GROVSOPOR

H
HEMSIDA
HISSAR
HÄNSYN

I
INFORMATION

K
KABEL-TV
KLOTTER
KOMMUNIKATION

L
LÅS OCH NYCKLAR
LÅSÖPPNING VID UTELÅSNING

M
MARKISER
MÅNADSAVGIFT

O
OHYRA OCH SKADEDJUR
OMBYGGNATION

P
PARKERINGSPLATSER
PLANK OCH STAKET
PORTAR

R
RENOVERING OCH OMBYGGNATION
RENOVERING VÅTRUM (PDF)
RENOVERING UTEPLATS/PLANK OCH STAKET (PDF)

S
SKYDDSRUM
SOPHANTERING
STYRELSEN
STÄDDAGAR
STÖRNING

T
T1-OMRÅDET
TELEFONI
TRAPPSTÄDNING OCH UTESKÖTSEL
TRÄDGÅRDSREDSKAP

U
UNDERHÅLL
UTEMILJÖ
UTEPLATSER

V
VATTENSÄKERHET
VÅTRUM
VÄRME

Å
ÅRSSTÄMMA
ÅTERBRUKET
ÅTERVINNING

Ö
ÖVERNATTNINGSLÄGENHET

 

 


ANDRAHANDSUTHYRNING 
Det är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand under förutsättning att du först har fått styrelsens godkännande. Om andrahandsuthyrning sker utan styrelsens godkännande kan din nyttjanderätt till lägenheten förverkas. Tillstånd beviljas för ett år i taget, dock normalt längst två år. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för lägenheten under uthyrningstiden och för att andrahandshyresgästen är väl medveten om och följer de regler och ordningsföreskrifter som finns inom föreningen.

ATT BO I BOSTADSRÄTT
Du som bor i bostadsrätt äger tillsammans med övriga medlemmar byggnaderna och marken i bostadsrättsföreningen. Det unika med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer över och tar ansvar för sin boendemiljö. Engagemanget skapar sammanhållning och trivsel samtidigt som kostnaderna för underhåll och reparationer kan hållas nere. Som innehavare av en bostadsrätt har du nyttjanderätt till din bostad på obegränsad tid. Bostadsrätten kan säljas och den kan ärvas eller överlåtas till fysisk person på samma sätt som andra tillgångar.

BALKONG
Balkonglådor ska hängas på insidan av balkongräcket så att de inte utgör en fara för grannar och förbipasserande. Tänk på dem som har balkonger eller uteplatser under din balkong när du vattnar. Det är inte tillåtet att skaka mattor och liknande från balkongerna. Visa hänsyn om du röker på din balkong. Släng inte fimparna på marken nedanför.

BESÖKSPARKERING 
Se rubriken PARKERINGSPLATSER.

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG
Föreningen har tecknat gemensamt bostadsrättstillägg. Se separat sida Gemensamma kostnader.

BRANDSÄKERHET 
Enligt lag ska det finnas en fungerande brandvarnare uppsatt i varje lägenhet. Föreningen har delat ut brandvarnare till varje lägenhet. OBS Glöm inte att regelbundet kontrollera funktion hos brandvarnaren! Brandfarliga ämnen får inte förvaras i vindsförråden. Det är inte heller tillåtet att tända eld eller röka i vindsförråden eller gemensamma utrymmen. Tänk också på att felaktiga elinstallationer kan utgöra en brandfara. Observera att det inte är tillåtet att förvara något i trapphusen, t ex barnvagnar, cyklar, möbler, växter eller kläder. Dick Olsson är brandskyddsansvarig i föreningen.

BREDBAND 
I månadsavgiften för din lägenhet ingår abonnemang hos Bredband2 (1000/1000 Mbit/s). Du får själv köpa den router du vill använda.

BROTT ELLER BROTTSMISSTANKE 
Det har förekommit brottslighet i området men dessbättre i relativt liten omfattning. Vid brott eller brottsmisstanke, kontakta Polisen.

CYKLAR 
Cyklar ska parkeras i cykelställ eller i cykelförråd. Parkera inte framför någon annans fönster. Enligt brandskyddsbestämmelserna samt för att förhindra onödigt slitage och för att underlätta fastighetsskötarens arbete får cyklar inte förvaras i trapphusen eller på loftgångarna. Förvara om möjligt de cyklar du sällan använder i ditt eget förråd.

DIGITAL-TV 
Digital-TV ingår i utbudet för kabel-TV i föreningen. Leverantör av kabel-TV är Tele2 (Comhem) och hushållen har ”tre hål i väggen”. Numera erbjuds endast digitala kanaler, så om din TV inte inte kan ta emot digitala kanaler behöver du en digitalbox och eventuellt ett programkort. Utöver grundutbudet kan man på egen bekostnad köpa till ytterligare programpaket. Om man väljer ett utökat abonnemang med flera kanaler avgår grundavgiften från abonnemangsavgiften.

ELLEVERANTÖR
Föreningen har gemensam el, se separat sida Gemensamma kostnader

ELSÄKERHET
Behörig elektriker ska alltid anlitas vid elektriska installationer. Elektrisk utrustning som används utomhus måste vara godkänd för utomhusbruk. Kablar till motorvärmare ska vara skyddsjordade.

FASADER 
Det är inte tillåtet att göra hål i fasaden, t ex för att sätta upp parabolantenner. Om du vill montera markiser måste du först ansöka om tillstånd hos styrelsen.

FELANMÄLAN 
Alla i föreningen har ansvar att göra felanmälan på gemensam egendom såsom trapphus och gårdar. Felanmälan dygnet runt görs till Riksbyggen på telefon 0771-860 860 eller via hemsida https://www.riksbyggen.se/kundtjanst.

FLÄKTAR
Boende i flerfamiljshusen har själva ansvaret för att regelbundet rengöra och/eller byta ut filtren i sina köksfläktar. Radhusens ventilationsfilter byts av föreningen. Rensning av ventilationskanaler beställs av styrelsen och genomförs efter anmärkning vid den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som sker vart tredje år.

FÅGELMATNING
Låt bli att mata fåglar inom bostadsrättsföreningens område. Det är väldigt trevligt med småfåglar men matningen kan locka till sig skadedjur såsom möss och råttor.

FÖRENINGEN 
Bostadsrättsföreningen Linköpingshus nr 34 är en av flera bostadsrättsföreningar som finns på T1. Föreningen äger fastigheten Idrottskvinnan 1 i Linköpings kommun. Föreningen har 123 lägenheter, allt från ettor till radhus. Lägenheterna är belägna på Fridtunagatan 21–23, Kaptensgatan 1–17 samt Överstegatan 2–14, 16–18 och 28–30. Även Gurkans Livs lokaler och den gamla panncentralen hör till föreningen. Föreningen färdigställdes under åren 1990–91.

FÖRSÄKRINGAR 
Föreningens fastigheter är försäkrade mot brand- och vattenskador hos Länsförsäkringar Östgöta. Försäkringen täcker inte de boendes egendom, varken i lägenheterna eller i förråden, och samtliga hushåll bör därför skaffa sig en egen hemförsäkring.

Varje bostadsrättsinnehavare är normalt skyldiga att teckna en bostadsrättsförsäkring, en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Denna försäkring täcker skador på ytskikt och andra skador i fastigheten som orsakats av bostadsrättsinnehavaren. Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring så det finns ingen anledning för enskilda bostadsrättsinnehavare att teckna denna typ av tilläggsförsäkring. Läs mer på sidan Gemensamma kostnader

FÖRSÄLJNING 
När du säljer din lägenhet kan du göra det antingen privat eller genom mäklare. När du har hittat en köpare kontaktar du Riksbyggen och talar om att du sålt lägenheten och till vem. De lämnar sedan handlingar till styrelsen som, efter kontroll, godkänner köparen. 

FÖRVALTARE 
Den tekniska och ekonomiska förvaltningen av föreningen sköts av Riksbyggen. 

GRILLNING 
Grillning utgör en brandrisk. Var försiktig och tänk på att röken från grillen kan upplevas besvärande av dina grannar. Visa hänsyn! 
Det finns klotgrillar att låna i föreningen. Du kan hitta dem i några av cykelrummen.

GROVSOPOR 
Det finns två grovsoprum i föreningen. Det ena finns på Fridtunagatan 21 och det andra i portalen vid Överstegatan 30. Se vidare under rubriken ÅTERVINNING.

HEMSIDA 
Föreningens hemsida hittar du på linkopingshus34.bostadsratterna.se. Hemsidan har en inloggningsfunktion, men för nuvarande används inte den utan all information läggs ut utan att man behöver logga in. Allmän information från Riksbyggen finns på www.riksbyggen.se.

HISSAR 
Felanmälan av hissar görs till ALT Hiss (dygnet runt) eller till Riksbyggen felanmälan.

HÄNSYN
Att bo i närheten av andra människor kräver att man visar hänsyn. Sänk ljudnivån efter klockan 22.00. Tala gärna om för dina närmaste grannar om du tänker ha fest i din lägenhet. Tänk på barnen – plocka upp efter din hund och släng inte fimpar på gräsmattor och promenadstråk. 

INFORMATION 
Styrelsens protokoll är inte offentliga. Viktig information skickas ut på papper till de boendes brevlådor. Styrelsen försöker också hålla föreningens medlemmar underrättade om vad som är på gång i föreningen via hemsidan. Som medlem är du alltid välkommen att kontakta styrelsen om du undrar över något.

KABEL-TV 
Se Digital-TV.

KLOTTER 
Hittar du klotter på fasader eller i trappuppgångar, kontakta genast Riksbyggen felanmälan. Det är viktigt att klotter tas bort så fort som möjligt.

KOMMUNIKATION
Se INFORMATION

LÅS OCH NYCKLAR
Om du behöver en extra lägenhetsnyckel går det bra att göra en kopia hos valfri låssmed. Det behövs inte längre någon rekvisition från fastighetsförvaltaren.

Till våra gemensamma utrymmen, exempelvis cykelrum och återvinningsrum, har vi så kallade iLOQ-lås. Läs mer om dessa lås och nycklar här.

LÅSÖPPNING VID UTELÅSNING
Det finns ingen låsöppningsservice via föreningen. Vid utelåsning måste därför låssmed kontaktas på egen bekostnad. Se därför gärna till att det finns en reservnyckel hos en anhörig eller granne. Se också till att felanmäla lås som kärvar eller krånglar.

MARKISER
Kontakta styrelsen om du vill montera markiser för att välja färg och mönster som harmonierar med andra markiser i huset. Montering av fönstermarkis ska ske med hjälp av nischkonsol. Det är det enda godkända monteringssättet. Detta för att eliminera risken för fuktskador på fasaden. Se monteringsinstruktionen här.

MÅNADSAVGIFT 
Månadsavgiften är beroende av föreningens totala kostnader och vilken andel som respektive bostadsrätt har. Månadsavgiften fastställs av styrelsen.

OHYRA OCH SKADEDJUR
Om du hittar ohyra i din egen lägenhet eller i närheten av föreningens fastigheter ska du kontakta Nomor (för åtgärd), se Felanmälan.

OMBYGGNATION
Se RENOVERING OCH OMBYGGNATION.

PARKERINGSPLATSER 
Antalet parkeringsplatser inom området är begränsat. Observera att det är förbjudet att parkera utanför de angivna parkeringsplatserna (förbudsskylt finns vid infarten till området). Dock kan av- och pålastning ske korta stunder. Tänk på att det är viktigt att räddningtjänstfordon skall kunna ta sig fram. Lämna därför en lapp med telefonnummer synligt i rutan så att det går att kontakta föraren vid behov. En kontrollavgift om 500 kr kan tas ut på fordon som står felaktigt parkerade. Tillfälligt parkeringstillstånd för hantverkare kan erhållas efter kontakt med vår förvaltare.

Föreningen har två garage, ett på Fridtunagatan och ett på Kaptensgatan. Det finns 18 platser för elbilsladdning. För närvarande kostar en vanlig plats 280 kr/mån och en elbilsplats 400 kr/mån plus elförbrukning. Kontakta styrelsen om du är intresserad av en parkeringsplats, och ange om du är intresserad av elbilsplats eller vanlig plats. 

Den som vill kan även köpa en fjärrkontroll till garageporten för att slippa stiga ur bilen när garaget ska öppnas. Fjärrkontroller finns hos fastighetsförvaltaren.

Det finns ett begränsat antal gästparkeringar i parkeringshuset på Fridtunagatan. Platserna är märkta ”Besök” och det finns två platser längst ner och två platser längst upp i garaget. Kaptensgatans garage har tillfälligt en gästparkering, markerad med en skylt. Platserna är till för gäster till föreningens medlemmar och är till för kortare besök, såsom några timmar eller kanske över en helg. Om gästparkeringen utnyttjas mer än en dag ser vi gärna att man lägger en lapp i framrutan där det framgår vem man besöker och/eller kontaktuppgifter. 

I garagen finns förråd för exempelvis däcksförvaring. Förvaring sker på egen risk. Kontakta Riksbyggen för kod eller nyckel till hänglåsen.

PLANK OCH STAKET
Renovering och nybyggnation – se Renovering och ombyggnation av plank och staket på uteplats.

Om du vill montera insynsskydd av segelduk på uteplatsens staket, kontakta styrelsen. Detta för att välja färg och mönster på segelduken så att det harmonierar med andra insynsskydd i huset. Montering av insynsskydd på staket ska ske med buntband och segelduken skall fästas på insidan staketet (mot den boendes uteplats)

PORTAR 
För att komma in i flerfamiljshusen måste man använda sig av sin egen nyckel (lägenheternas nycklar går bara till respektive trapphus) eller slå in en portkod. Portkoden fungerar enbart dag- och kvällstid. Nattetid måste nyckel användas. 

Portkoden byts ut regelbundet och fastighetsförvaltaren informerar när byte sker. Porttelefonerna är bortkopplade. 

RENOVERING OCH OMBYGGNATION
Tänk på att om ni ska göra en större ombyggnation i lägenheten (till exempel ingrepp i bärande väggar) måste ni i god tid lämna in ritningarna till styrelsen för godkännande. Vattenburen golvvärme i bad- och duschrum är inte tillåtet. Se vidare föreningens riktlinjer nedan samt sidan När du ska renovera eller bygga om.

Observera att byggavfall i allmänhet inte kan hanteras i föreningens återvinnings- och soprum, eftersom det blir allt för stora volymer. 

Tänk på att byggarbete kan vara störande för andra boende. Visa hänsyn, städa upp eventuellt byggskräp i trapphuset varje dag, och arbeta inte efter kl. 22.00.

Informera eventuella hantverkare om ovanstående regler, samt att parkeringsreglerna måste följas, se punkten Parkeringsplatser.Föreningen har en byggnadsställning som boende kan få låna vid behov. Kontaktpersoner är Dick Olsson och Magnus Pettersson. 

SKYDDSRUM
Föreningen har två skyddsrum. Det ena är beläget i anslutning till övernattningslägenheten på Fridtunagatan 21. Det andra är beläget i cykelrummet på Överstegatan 28. Mer information om skyddsrum i och kring föreningen finns på MSB:s hemsida (www.msb.se).

SOPHANTERING 
Hushållsavfall som inte kan återvinnas samlas upp i plastpåsar som försluts väl och kastas i sopnedkasten. Se vidare under rubriken Återvinning. Matavfall läggs i ”gröna påsen”, försluts väl med dubbelknut och kastas i sopnedkastet. Gröna påsar finns i grovsoprummet på Fridtunagatan och i återvinningsrummet på Överstegatan. Viktigt: Endast gröna påsar märkta "för sopsug" får användas.

Notera att det finns avfall som inte kan hanteras i våra återvinnings- och grovsoprum, t ex kemiska produkter och skrymmande föremål. Sådant måste den boende själv köra till kommunens återvinningsstationer.

STYRELSEN
Föreningens arbete leds av styrelsen. Styrelsens sammansättning finner du här. Kontakta gärna styrelsen om du är intresserad av att delta i föreningsarbetet.

STÄDDAGAR 
Föreningen anordnar två ”städdagar” per år, en på våren och en på hösten. Då samlas vi och gör fint ute och inne. Styrelsen beställer en container för trädgårds- och grovavfall. När vi är klara brukar vi grilla korv och fika. Aktuella datum annonseras via anslag och på hemsidan.

STÖRNING 
Föreningen har ingen störningsjour. Om du upplever att du störs av dina grannar, pröva i första hand att prata med dem. Om störningarna är allvarliga och/eller upprepas, upprätta en störningslogg och informera styrelsen efter att du pratat med din granne. Om du misstänker att störningen beror på sociala problem kan man kontakta socialens störningsjour.

T1-OMRÅDET
T1 är en av de gamla garnisonerna i Linköping. Området ligger strax utanför de centrala delarna av staden. Det är tio minuters gångväg till centrum och 15 minuters cykelväg genom skogs- och parkområden till universitetet och Mjärdevi Science Park.

TELEFONI 
Alla lägenheter har telefonjack för det fasta telefonnätet (kopparkabel). Detta nät måste du som är ansluten till en larmtelefon fortsätta att använda om inte tjänsteleverantören meddelar annat. I månadsavgiften för lägenheten ingår dock en abonnemangsavgift för telefoni via bredbandet. Om du vill utnyttja detta abonnemang kontaktar du Bredband2:s kundtjänst.

TRAPPSTÄDNING OCH UTESKÖTSEL
Riksbyggen sköter trappstädning och uteskötsel. Ta kontakt med någon i styrelsen om du har synpunkter på hur arbetet utförs. Observera att det inte är tillåtet att förvara något i trapphusen, t ex barnvagnar, cyklar, möbler, växter eller kläder.

TRÄDGÅRDSREDSKAP 
Inom föreningen finns gemensamma trädgårdsredskap. Dessa förvaras i cykelrummet vid garaget på Kaptensgatan och du öppnar med din iLoq-nyckel. Låna de redskap du behöver och lämna tillbaka så fort du är klar. Vi tar gemensamt ansvar att hålla rent och snyggt.  

UNDERHÅLL 
Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhållet i sin lägenhet. Genom att försumma detta underhåll kan du komma att förverka din nyttjanderätt till lägenheten. Du får inte heller förändra i bostaden i sådan utsträckning att det kan skada husets stabilitet eller påverka grannarna. Större förändringar kräver styrelsens godkännande. Bostadsrättsföreningen har ansvar för inre och yttre underhåll av fastigheten. Detta underhåll följer en av styrelsen fastställd underhållsplan.

UTEMILJÖ 
Varje vår brukar några av styrelsens ledamöter gå igenom utemiljön tillsammans med en trädgårdsmästare för att se över vad som behöver göras. Hör gärna av dig till styrelsen om du har egna förslag.

UTEPLATSER 
Det åligger berörda bostadsrättsinnehavare att sköta sina uteplatser så att de ser snygga ut och så att det inte uppkommer någon olägenhet för grannar och övriga i föreningen. Plank och murar får inte sättas upp utan styrelsens medgivande. Befintliga häckar och plank får inte heller bytas ut eller målas om utan styrelsens medgivande. Se vidare Renovering och ombyggnation av plank och staket på uteplats.

VATTENSÄKERHET
Det ska finnas möjlighet att stänga av vattnet i varje lägenhet/radhus. Avstängningen finns oftast i tvättstugan eller badrummet i form av en ballofix. Vi rekommenderar starkt att du tar reda på var du stänger av ditt vatten, så att du kan agera snabbt om olyckan skulle vara framme och det börjar läcka eller rinna vatten någonstans där det inte ska, för att minimera vattenskador. Om du inte hittar var du stänger av vattnet, kontakta fastighetsförvaltaren. 

VÅTRUM
Se föreningens riktlinjer i Renovering av våtrum. Alla förändringar av ledningsdragning kräver styrelsens tillstånd. Nyinstallation av dolda rör måste ha ett skvallerrör som avslöjar eventuellt läckage.

VÄRME
Om elementen i lägenheten inte är tillräckligt varma kan de behöva luftas. I varje lägenhet ska det finnas en luftningsnyckel. Om elementen fortfarande inte fungerar, kontakta Riksbyggen.

ÅRSSTÄMMA 
En gång om året är det årsstämma där föreningens medlemmar får ta del av vad som skett och vad styrelsen arbetat med under året som gått. Styrelseledamöter väljs och ramar för den nya styrelsen kan bestämmas. Alla medlemmar har rätt att ställa frågor, komma med förslag och motionera i frågor som de vill att stämman ska behandla. Årsstämman i vår förening hålls i allmänhet under december eller januari.

ÅTERBRUKET

Återbruket är ett rum i bottenplan på Kaptensgatan 13 där du kan lämna in hela och rena saker som du inte längre använder. Det är fritt att ta saker från rummet som du själv behöver. På så vis kan barnkläder, leksaker, böcker, lampor och mindre möbler få nya ägare istället för att kastas.

ÅTERVINNING 

Återvinningsrum finns på Kaptensgatan 13, Överstegatan 2, Överstegatan 30. Grovsoprum finns på Fridtunagatan 21 och Överstegatan 30. Se KARTA för detaljer om vad som sorteras var.

Respektera de anvisningar som finns på skyltar som finns uppsatta i återvinningsrummen! Avfallet ska läggas i behållarna. Kontakta styrelsen om behållarna är fulla eller om du har problem att bli av med skrymmande avfall. I samband med städdagarna varje vår och höst beställer föreningen oftast en container. Utnyttja även olika firmors erbjudande att ta tillbaka uttjänta elapparater och vitvaror i samband med att de levererar nya.

Miljöfarligt avfall lämnas på någon av de miljöstationer som Tekniska Verken tillhandahåller eller på Gärstad. Närmaste miljöstation finns på Återvinningscentralen Malmen.

ÖVERNATTNINGSLÄGENHET 
Föreningen har en övernattningslägenhet som medlemmarna kan hyra när man har många gäster. Kostnaden är för närvarande 150 kr/dygn. Lägenheten ligger på Fridtunagatan i anslutning till Gurkans Livs. Se separat sida Boka övernattningslägenheten. Besöksparkering i parkeringshuset på Fridtunagatan kan utnyttjas i mån av tillgång.