Gemensamma kostnader

Gemensam elförsörjning

Föreningen har individuell mätning och debitering av elabonnemangen, detta innebär att du som boende inte behöver skaffa något eget elabonnemang utan det sköts av föreningen.

Orsaken till att föreningen gör så är för att varje enskild medlem ska slippa förhandla om elpris och betala de fasta årsavgifterna för varje enskild anslutning. Istället så betalar föreningen för all ström och de fasta avgifterna och debiterar hushållen för deras förbrukning.

Elförbrukningen debiteras i efterskott i samband med avgiftsavierna. På fakturan står det hur mycket el du förbrukat, för vilken period det gällde och priset per kWh. Priset är det totala priset för elförbrukningen och det tillkommer inga avgifter på någon separat faktura som när man själv står för elabonnemanget.

Det är föreningen som sätter elpriset baserat på föreningens inköpspris. Föreningen har anslutet sig till det storkundsavtal som Riksbyggen förhandlat fram. Det innebär ett lägre pris per kWh än vad ett enskilt hushåll betalar.  Priset bestäms årligen av styrelsen och är ett fast pris för varje hushåll, för närvarande 165 öre per kWH. 

Elpriset per KWh består av fyra delar. 1) En nätavgift för att föra över strömmen från elproducent till elkonsument, 2) en energiskatt, 3) ett pris för inköpt el från producent och 4) moms på hela beloppet. Det elpris som anges på olika websidor för köp av hushållsel anger bara priset inkl. moms för att köpa el från en elproducent. Det innehåller inte nätavgifter, energiskatt och fasta avgifter.

Gemensamt bostadsrättstillägg

Föreningen har från och med den 1/3 2021 tecknat en gemensam bostadsrättsförsäkring.

Som bostadsrättshavare har du ett större ansvar för din bostad än om du bor i en hyresrätt. I en bostadsrätt måste du själv utföra och bekosta reparationer av till exempel väggar, golv och badrum. Underhållsansvaret bestäms i bostadsrättslagen och din bostadsrättsförenings stadgar.

Det betyder att då kan bli betalningsansvarig för skador i din lägenhet som påverkar föreningens fastighet och ansvar, samt andra medlemmar. Därför finns det en stark rekommendation att till sin ordinarie hemförsäkring också teckna en s.k. bostadsrättsförsäkring (även kallat bostadsrättstillägg).   

Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar. Därmed kan de enskilda medlemmarna säga upp sina bostadsrättförsäkringar och slippa den utgiften. Notera att du fortfarande behöver betala för en vanlig hemförsäkring.

Motivet är att det blir billigare för den enskilde medlemmen med en kollektiv bostadsrättsförsäkring och skadeärenden kan handläggas snabbare genom att föreningen har tecknat en gemensam försäkring med samma försäkringsbolag som täcker föreningens alla fastigheter. Självrisken är för nuvarande 2000 kronor.

Internet

Internetuppkoppling ingår i avgiften, se mer information i A-Ö under rubriken Bredband

Digital-TV

Digital-TV ingår i avgiften, se mer information i A-Ö under rubriken Digital-TV