Stadgar

Stadgarna är ett styrande dokument för föreningen och föreningens medlemmar. Vi rekommenderar alla medlemmar att ta del av stadgarna.

Klicka här för att läsa stadgarna för Brf Linköpingshus nr 34.

 

 

För att läsa dokumentet måste du ha Adobe Acrobat Reader installerat på din dator. Har du inte det så kan du ladda ner det här.