Kontakt

Till föreningens epost ställer du frågor som har med ditt boende att göra och som kan besvaras på ett informellt sätt. Om du däremot vill göra en formell skrivelse till styrelsen och vill att den behandlas på nästa styrelsemöte, ber vi dig utfärda ett separat dokument försett med din namnunderskrift och skicka/lämna det till styrelsen. Är det svårt att avgöra vad som är vad, kan du alltid ställa din fråga via epost så avgör vi sedan hur den ska behandlas. Meddelanden som skickas till epostadressen vidarebefordras till styrelsens samtliga medlemmar. Vill du nå enbart ordföranden, ber vi dig kontakta denne direkt. Om det är något som brådskar på lördagar och söndagar kan det vara en god idé att kontakta styrelsen på telefon som ett komplement till brevlådan.

Epostadress till styrelsen: ledamoter[at]linkopingshus34.se (ersätt [at] med @). 

Vid felanmälan på din lägenhet (till exempel stopp i avlopp) eller fastigheten i övrigt kontakta Riksbyggen på telefonnummer 0771-860 860.