Vindsrensning på städdagen

På städdagen den 17 oktober kommer vi (förutom de vanliga aktiviteterna) att rensa vindarna - dvs ta bort bråte från korridorerna och andra utrymmen. Har du något på vinden som du vill behålla men som inte står i ett förråd så måste du ta hand om det omgående. Inget får förvaras utanför förråden pga brandrisk.