Upphittade nycklar

Nyckelknippa funnen i dörren mot gården Överstegatan 30. Lappar är uppsatta på några dörrar.

Återfås mot beskrivning. Ring Bo Sjö på 070 2511 520.