Uppdatering Panncentralen

Panncentralens renovering fortlöper enligt plan. Kommunen har godkänt ombyggnationen och en slutbesiktning klar. Ytterligare slutbesiktningar kommer göras för att kontrollera att de sista detaljerna har åtgärdats.
Utemiljön, exempelvis gräsmattor, kommer färdigställas när vädret tillåter.