Uppdatering bredbandsundersökningen

Vallacom har undersökt bredbandet i föreningen och för de flesta fungerar det bra. Men man har hittat ett tjugotal enklare fel som kräver mindre åtgärder och ett tjugotal som kräver större åtgärder. 

De mindre åtgärderna har fått klartecken att påbörjas, och de medlemmar där man åter igen behöver tillgång till lägenheten kommer kontaktas. 

De större åtgärderna gäller vissa radhus samt Kaptensgatan 15 och 17. Där är utomhuskabeln skadad och behöver bytas ut. Då detta kräver grävarbete måste vi vänta på att vädret är tillräckligt bra. Fortsättning följer.