Uppdatering angående målning av radhus

Målningen av radhusen är i full gång, men dessvärre med viss försening. Orsaken till att LMB behövde omplanera målningen av radhusen är virkesförsening på den panel som först behöver bytas. Här hittar du den senaste tidsplanen: Rev. 1 Tidplan L34 .pdf

I samband med utvändig målning av radhusen kommer det att bytas ca 400 löpmeter panel. När projektet är klart kommer vi försöka få ut statistik på hur mycket färg det gått åt. Detta för att ni medlemmar skall få en insikt i hur stort jobb detta är och var era avgifter bl.a. går till.