Underhåll som kräver tillträde till lägenheter och radhus, uppdatering

Nu har vi kommit en bit på vägen när det gäller de åtgärder som p.g.a. pandemin fick skjutas upp. Vi har nu blivit klara med följande punkter: 

  • Stamspolning
  • Filterbyte (endast radhus)

De punkter som återstår är:

  • Byte av termostater och nålar
  • Byte av ballofixer
  • Inventera huruvida brandvarnare finns 
  • OVK - Obligatorisk ventilationskontroll (endast flerfamiljshus)

Av de punkter som är kvar kommer några kunna kombineras, men det kommer eventuellt behövas flera besök. Mer information kommer att läggas i brevlådan eller sättas upp i portarna när det väl blir dags. De återstående punkterna är planerade att påbörjas efter julhelgerna.