Underhåll som kräver tillträde till lägenheter och radhus

På grund av coronapandemin har flera åtgärder behövts skjutas upp. Det är nu dags att återuppta de punkter som kräver tillträde till lägenheter och/eller radhus. 

  • Byte av termostater och nålar
  • Byte av ballofixer
  • Inventera huruvida brandvarnare finns 
  • Stamspolning
  • OVK - Obligatorisk ventilationskontroll (endast flerfamiljshus)
  • Filterbyte (endast radhus)

Vissa punkter kommer kunna kombineras men det kommer högst troligtvis behövas flera besök hos alla boende. Mer information kommer att läggas i brevlådan eller sättas upp i portarna när det väl blir dags.