Störningar

Om du upplever att du störs av dina grannar, pröva i första hand att prata med dem. Om störningarna är allvarliga och/eller upprepas, upprätta en störningslogg och informera styrelsen efter att du pratat med din granne. Om du misstänker att störningen beror på sociala problem kan man kontakta socialens störningsjour.