Sammanfattning av informationsmötet 20 oktober

Det var kul att så många ville komma på informationsmötet efter städdagen! Vi hoppas att de som var där var nöjda med kvällen. För de som inte kunde medverka har informationen sammanfattats i bifogat dokument: Information nov 2018.pdf 

Några punkter behöver ju uppföljning, och vi kommer lägga ut information här på hemsidan när vi vet mer.