Riktlinjer för renovering av våtrum

Med tanke på att flera boende visat intresse för att bygga in vattenledningar vill vi påminna om att alla förändringar av ledningsdragning kräver styrelsens tillstånd och att styrelsen inte tillåter vattenledningar som är dolda bakom tätskikt. Läs mer i A till Ö.