Reparation av skadad garageport Fridtunagatan

Onsdag 1/12 kommer Östgöta Portservice att reparera den skadade garageporten på Fridtunagatan. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 10.00 – 15.00. Detta innebär att framkomligheten kommer att vara begränsad.