Renovering av staket

Snart kommer vi påbörja renovering av staket och plank i föreningen. Tidigare under våren gjordes en inventering av trädetaljerna och nu är det dags att åtgärda plank och staket. Hantverkare kommer att byta ut delar och måla men vi har ännu inte fått exakt datum när arbetet påbörjas.