Problem med elavläsning

På några enstaka adresser i föreningen har det uppdagats ett problem med elavläsningen som gjort att debiteringen har blivit fel eller uteblivit. En elektriker kommer undersöka problemen. Vi får återkomma med mer information när vi vet grundorsaken och hur det kommer åtgärdas.

Om du tror dig ha blivit drabbad och inte ännu har felanmält uppmanar vi dig att göra det.