Parkeringsplatskön hanteras av styrelsen

Förmedling av gargeplatser går numera över styrelsen som sköter kösystemet. Den som vill ha parkering eller byta plats får maila sina uppgifter till styrelsen som sedan meddelar Riksbyggen om anvisad plats och debitering. Ange följande uppgifter i mejlet: Namn, adress, personnummer, lägenhetsnummer, och gärna telefonnummer så det går att nå er snabbt om något händer.

Anledningen till detta är att vi har några få elbilsplatser som kräver en separat kö. Även om det fortfarande finns lediga elbilsplatser så används de platserna av vanliga bilar. När en elbil behöver plats, kommer vi behöva erbjuda en ny plats till den vanliga bil som stod på platsen. Eftersom alla parkeringsplatser i våra två garage inte kan anses likvärdiga så kräver det viss finess i hur vi flyttar bilar, så att alla blir så nöjda som möjligt. Detta har Riksbyggen svårt att hjälpa oss med, varför styrelsen kommer sköta kösystemet till båda garagen.