Parkeringsplatser för elbilar

Laddningsstationer för elbil installeras i garaget på Kaptensgatan. Installationen av laddare sker alltid parvis, d.v.s. två parkeringsplatser bredvid varandra kopplas upp. Åtta platser planeras och vi börjar med de platser där det redan finns elbilar idag, samt vid gästparkeringar.

Ingen kommer att tvingas bort från sin parkeringsplats utan vi hoppas på informella byten mellan medlemmar och föreningen. Framtida lediga elbilsplatser kommer att reserveras för elbilsägare. 

Installationen började väldigt fort efter att beställningen lades, vilket gjorde att informationen inte kom ut i tid. Vi ber om ursäkt om detta har orsakat några bekymmer.