Panncentralen

Styrelsen arbetar med att ta fram underlag för att kunna bedöma vad en ombyggnad av Panncentralen kommer att kosta och hur projektets ekonomi som helhet kan gå ihop. Detta görs med stöd av bland annat Riksbyggens ombyggnadsenhet. Inget rivnings- eller ombyggnadsarbete kommer därför att inledas de närmsta månaderna. I samband med städdagen planeras att möjliggöra besök i huset.