NYTT DATUM! Årsstämma 7 februari 2024

Årstämman planeras till 7 februari kl 18:30. 

Kallelse med relevanta handlingar kommer i brevlådan. 

 

Vi vill också redan nu meddela att det sannolikt blir en extrastämma ca 2 veckor efter ordinarie stämma, p.g.a. stadgeändring.