Kontaktforumlär på hemsidan fungerar ej

Det verkar som att kontaktformuläret på hemsidan inte har fungerat det senaste. Vi har kontaktat teknisk support men ej fått bukt på problemen ännu. Om du skickat in en fråga till styrelsen via hemsidan de senaste veckorna och ej fått svar så ber vi er att åter kontakta oss, men då direkt till styrelsens epost - ledamoter[at]linkopingshus34.se (byt ut [at] mot @).