Ingen fysisk årsstämma på grund av pandemin

På grund av pandemin kan vi inte genomföra årsstämman fysiskt på ett säkert sätt. Därför har styrelsen beslutat att istället ha en poströstning. Detaljerad information om förfarandet delas ut till alla hushåll i slutet av januari.