Information om datalagring av personuppgifter

Brf Linköpingshus 34 behandlar personuppgifter som följer :

1. Vårt nyhetsbrev (vilket hanteras av Bostadsratterna.se). Här anges Namn, adress, och mailadress. Den som inte vill få nyhetsbrevet kan avanmäla sig hos Bostadsratterna.se

2. Via vår förvaltare har vi tillgång till lägenhetsregister (information om vem som ägare till bostadsrätterna), register över vem som har vindsförråd och parkeringsplatser.  Dessa uppgifter är helt nödvändiga för att styrelsen och förvaltaren skall kunna sköta föreningen.

3. Epost till styrelsen vidarebefordras till alla styrelsemedlemmars privata e-postadresser så att de kan hålla sig uppdaterade om vilka ärenden som kommer till styrelsen.   

4. Styrelsen har protokoll från sina möten som lagras elektroniskt. I dessa protokoll kan och måste personuppgifter ibland förekomma när ärenden berör enskilda medlemmar. Protokoll från bostadsrättföreningar är inte offentliga, och därför inte tillgängliga för andra än för styrelsen, föreningens revisor och föreningens förvaltare.

5. På vår websida finns namn och kontaktuppgifter till styrelsen.

Facebooksidan är inte en officiell kanal för styrelsen eller föreningen utan ett initiativ av en enskild medlem.