Håll trapphusen rena

Vi vill påminna om att trapphusen måste hållas rena från dörrmattor, möbler, barnvagnar och dylikt. Det är framför allt en brandrisk att förvara saker i trapphusen, men det blir också svårt att städa och hålla rent.