Granskning av detaljplan i Östra Valla

26 februari - 25 mars 2018 sker granskning av detaljplan i Östra Valla för Valla 1:6 m.fl. (Fridtunaparken m.m.). Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska ha inkommit senast den 25 mars 2018 till Linköpings kommun.

Läs mer på kommunens hemsida: http://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/detaljplanering/pagaen...