Gästparkeringar

I våra garage finns gästparkeringar avsedda för gäster till föreningens medlemmar. Dessa är till för kortare besök, kanske några timmar eller över en helg, men givetvis inte för långtidsparkering. En diskussion uppstod nyligen när en gästplats hade utnyttjats av samma bil en längre tid, men det ärendet löste sig smidigt efter kontakt med ägaren. Styrelsen vill helst undvika att behöva sätta upp regler för exakt hur länge man får nyttja gästparkeringarna, och vad som skulle hända om man bryter mot dessa regler.

Däremot kan det vara bra att kunna kontakta den som uttnyttjar platsen om så krävs. Därför ser vi gärna att de som står på en gästparkering mer än en dag lägger en lapp i framrutan där det framgår vem man besöker.