Framtida förändring av soprum

I och med den nya förordningen för fastighetsnära insamling kommer vi behöva bygga om våra soprum med två fristående separata kärl, ett för matavfall och ett för restavfall (den vanliga soppåsen). Det betyder att sopnedkasten i flerfamiljshusen kommer att stängas permanent och man får istället gå ner till soprummet med sitt avfall. Mer finns att läsa på Tekniska Verkens hemsida (se länk nedan). Styrelsen tar nu in offerter för denna ombyggnad.

Källsortering i flerbostadshus – för fastighetsägare och BRF