Fjärrstyrning av garageportar 2015-11-24

Som ett komplement till de nyckelbrickor (”taggar”) som används för att öppna garageportarna så har föreningen installerat möjlighet till fjärrstyrning. Alla som har garageplats har nu möjlighet att köpa en personlig fjärrkontroll som gör det möjligt att öppna garageporten utan att behöva stiga ur bilen. Fjärrkontrollen köps via FF Fastighetsservice för 500 kronor och betalas genom att priset läggs till månadsavgiften på en kommande månadsräkning. 

De som vill ha fjärrkontroll kontaktar Cecilia Gustafsson på FF Fastighetsservice via epost: 
cg@ff-fastighetsservice.se
Tänk på att ange namn, garageplats och att det gäller Bostadsrättsföreningen Linköpingshus nr 34.