Fasadmålning

Under våren kommer vi måla radhusen och andra träytor i föreningen. Eftersom hela fasaden behöver kommas åt betyder det dessvärre att exempelvis klängväxter som är i vägen måste tas bort. Uteplatserna kommer också behöva rensas för att underlätta arbetet. Mer information kommer när vi vet när arbetet kommer starta