Extra årsstämma 22 februari

Extra årsstämma 22 februari 2024 kl 18:30 i Överstens matsal. 
Kallelse är utdelad till alla hushåll.