Elavläsning, information från Riksbyggen

Nedan information har kommit från Riksbyggen angående problemen med elavläsningen. När styrelsen får mer information i ärendet kommer vi lägga ut en ny nyhet här på hemsidan.

Som ni känner till så har vissa av er inte tillhandahållit någon el-debitering senaste tiden.

Detta beror på att Infometric  som levererar mätdatafiler till oss för er avisering,  har störningar i systemet/kommunikationsfel.

Leverantören felsöker problemet och vi hoppas på att det åtgärdas snarast.

Med vänlig hälsning

Riksbyggen