Cykelförråd bakom Översten

Lejonfastigheter bygger cykelförråd bakom servicehuset Översten. Med hänvisning till  detaljplanen anser byggnadsnämnden att ingen grannförfrågan behövdes. Inte heller skickade man ut att beslutet har fattas. Därför hade styrelsen ingen kännedom om detta och har inte erbjudits möjlighet att yttra sig i ärendet.

Vi arbetar på att få mer information.