Byte av ventilationsaggregat

Fyra av föreningens större ventilationsaggregat kommer att bytas i höst.

Under några dagar kommer därför flerbostadshusen att vara helt utan ventilation.

För varje aggregat beräknas arbetet ta två veckor, inkl driftstopp ca 1 vecka.

Preliminära tider:

vecka 36-37 / driftstopp vecka 36. Överstegatan 6 m.fl.
vecka 38-39 / driftstopp vecka 38. Överstegatan 30 m.fl.
vecka 40-41 / driftstopp vecka 40. Kaptensgatan 13 m.fl.
vecka 42-43 / driftstopp vecka 42. Kaptensgatan 5 m.fl. (inkl Gurkans Livs)

Info kommer att anslås i i berörda trapphus genom vår entreprenörs försorg.