Byte av elmätare

Tekniska verken kommer att byta samtliga elmätare (både flerfamiljshus och radhus) för att möta nya lagkrav från Energimarknadsinspektionen. Tekniska verken har gett Eltel Networks i uppdrag att byta elmätarna. Eltel kontaktar dig via brev när det är dags att byta din elmätare. Om mätaren kan nås utifrån behöver du inte vara hemma vid bytet, men om den sitter inne i din lägenhet kommer Eltel komma med ett förslag på tid. Tiden kommer du kunna bekräfta eller ändra. Oavsett om mätaren sitter inne eller ute måste du plocka bort saker som är i vägen så att de kan stå framför mätaren och arbeta. 

Eltel kommer skicka mer information till samtliga boende när det är dags för byte.