Budget 2022/2023

Budgeten för 34an brukade tidigare läggas till årsredovisningen. Nu väljer vi att lägga upp den som separat dokument på hemsidan. En budget är prognos på förväntade utgifter och inkomster inför det kommande budgetåret. I vårt fall gjordes budgeten i slutet av maj 2022 inför det nya budgetåret september 2022 till och med augusti 2023.

Signerad_budget_2022-2023.pdf

Tidigare årsredovisningar finner du på sidan Årsredovisning och stämmoprotokoll