Bostadsrättstillägg

Föreningen kommer att ordna bostadsrättstillägg i hemförsäkringen för alla lägenheter från och med 1 mars 2021. 

Detta innebär att de boende inte längre själva  behöver bekosta sådant tillägg till hemförsäkringen. Notera dock att var och en fortfarande fortfarande behöver ordna själva hemförsäkringen