Återvinningsrummen

Glaskärlen i våra återvinningsrum har det senaste stått åt fel håll, vilket tyvärr resulterat i att tekniska verken inte hämtat vårt glas. Handtaget måste stå utåt så att de lätt kan dra ut ett tungt kärl. Se information från tekniska verken här.

Som vanligt gäller det ju att hålla snyggt i återvinningsrummen och att inte fylla kärlen över bredden. Är kärlen för fulla kan det hända att tekniska verken inte tömmer. Är det fullt får du gå till nästa återvinningsrum eller ta hem och försöka vid ett senare tillfälle. 
En överblick över våra återvinningsrum finner du här.