Årsstämma 29 januari

Årsstämma för verksamhetsåret 2018-09-01 - 2019-08-31 är planerad till onsdagen den 29 januari 2020 kl 18:00 i Överstens servicehus. Efter stämman blir det samkväm. Kallelse och dagordning kommer att delas ut i god tid före stämman. Men reservera gärna kvällen redan nu.