Ändrade besöksparkeringar

I garaget på Fridtunagatan har plats 802 blivit besöksparkering vilket betyder att det nu finns två besöksparkeringar på nedre plan. En av besöksparkeringarna längst upp tas bort vilket betyder att det finns två kvar. 

I garaget på Kaptensgatan har parkeringsplats 740 blivit tillfällig besöksparkering. 
Samtliga besöksparkeringar är markerade med en besöksskylt. 

Platserna är till för gäster till föreningens medlemmar och är till för kortare besök, såsom några timmar eller möjligtvis upp till ett par nätter.  

Om gästparkeringen utnyttjas mer än en dag ser vi gärna att man lägger en lapp i framrutan där det framgår vem man besöker och/eller kontaktuppgifter.